COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Pandemie COVID-19 způsobila ztráty na lidských životech, závažná onemocnění a sociální a hospodářský rozvrat v celé Evropské unii (EU) i na celém světě. Bezpečné a účinné vakcíny proti COVID-19 mohou chránit jednotlivce před onemocněním, zejména zdravotnické pracovníky a zranitelné skupiny obyvatel, například starší lidi a chronicky nemocné osoby.

Evropská koordinace

Evropská komise a agentury EU podpořily zrychlený výzkum a vývoj vakcín proti COVID-19.

To zajišťuje, že tyto vakcíny budou k dispozici co nejdříve – jakmile se prokáže, že jsou bezpečné a účinné.

Strategie EU v oblasti očkovacích látek proti COVID-19, kterou zahájila Evropská komise:

  • zajišťuje vysoce kvalitní, bezpečné a účinné vakcíny proti COVID-19,
  • zajišťuje rychlý přístup členských států a jejich obyvatel k těmto vakcínám.

Tato strategie je odrazem globální solidarity, která představuje zajištění spravedlivého přístupu k cenově dostupným vakcínám.

Evropská komise rovněž stanovila klíčové prvky připravenosti, které by členské státy měly vzít v úvahu v rámci svých strategií očkování proti onemocnění COVID-19. Podrobné informace naleznete ve sdělení s názvem Připravenost na strategie očkování a zavádění vakcíny proti COVID-19.

Obecnější informace o očkování jsou uvedeny zde:

Vakcíny proti COVID-19

Více informací o fungování vakcín proti onemocnění COVID-19, jejich vývoji a schvalování a o tom, jak je monitorována jejich bezpečnost.

COVID-19

Klíčová fakta o onemocnění COVID-19, příznacích, komplikacích, dlouhodobé formě onemocnění, šíření a rizikových faktorech