Rozhodnutí o vakcínách používaných v různých evropských zemích

elderly lady being vaccinated

O tom, které vakcíny by měly být součástí vnitrostátních programů očkování a financovány vnitrostátními systémy zdravotní péče, rozhodují jednotlivé evropské země. Jejich rozhodnutí vycházejí z místních podmínek, například z četnosti výskytu určitého onemocnění, a zohledňují rovněž hospodářská hlediska.

Většina vnitrostátních programů očkování v zemích EU/EHP zahrnuje vakcíny proti až dvaceti onemocněním, které jsou lidem podávány vždy při dosažení určitého věku. „Vysoce rizikovým“ skupinám, jako jsou například dlouhodobě nemocné osoby nebo lidé, kteří plánují cestovat do jiných částí světa, se navíc často doporučuje očkování k ochraně proti specifickým onemocněním.

Některé vakcíny jsou určené k ochraně pouze před jedním onemocněním, jiné před několika zároveň. Někdy je možné podat souběžně několik vakcín za účelem ochrany před vícero infekčními onemocněními. Podávání kombinovaných vakcín je běžnou praxí a je podloženo vědeckými studiemi o jeho přínosech a bezpečnosti.

Více informací o vnitrostátních programech očkování naleznete v nástroji střediska ECDC k plánování očkování ECDC vaccine scheduler a na oficiálních stránkách jednotlivých zemí EU/EHP věnovaných imunizaci zde.

Přínosy očkování

Vakcíny zabraňují onemocněním, která by jinak mohla způsobit závažné zdravotní problémy, trvalé zdravotní postižení nebo dokonce úmrtí.

Účinnost vakcín

Účinnost vakcíny je dána její schopností zabránit nákaze určitým onemocněním.

Jak vakcíny účinkují

Každý virus či bakterie spouští v imunitním systému jedinečnou reakci, na níž se podílí specifický...

Page last updated 13 Bře 2020