Sledování bezpečnosti vakcín a hlášení nežádoucích účinků

Jakmile je vakcína schválena k použití, vnitrostátní orgány EU/EHP a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) neustále sledují nežádoucí účinky u osob, kterým byla vakcína podána.

Tím je zajištěno, že veškerá možná rizika jsou odhalena a řešena co nejdříve.

Agentura EMA kontroluje nové informace o bezpečnosti všech vakcín dostupných v Evropě. Analyzuje řadu zdrojů dat, včetně:

  • hlášení od pacientů, rodičů a zdravotnických pracovníků,
  • klinických studií,
  • lékařské literatury,
  • informací poskytnutých dalšími regulačními orgány.

Agentura EMA pečlivě vyhodnocuje podezření na nežádoucí účinky, aby určila, zda existuje přímá souvislost s vakcínou. Pomáhá tak vyloučit možnost, že by šlo o náhodný jev nebo působení faktorů, které nesouvisí se samotnou vakcínou. Mohly by být důsledkem nemoci nebo úzkosti v souvislosti s podáním vakcíny

 

Toto video je k dispozici ve 24 jazycích EU. Zapněte si titulky ve svém jazyce.

V případě potřeby agentura EMA a další evropské regulační orgány podniknou nezbytné kroky. Mohou například poskytnout aktualizované pokyny zdravotnickým pracovníkům nebo dokonce omezit použití vakcíny u určitých skupin osob.

Pacienti, zdravotničtí pracovníci a farmaceutické společnosti by měli hlásit veškerá podezření na nežádoucí účinky svému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu pro léčivé přípravky. Další informace o tom, jak hlásit podezření na nežádoucí účinky, naleznete v informacích o předepisování přípravku nebo příbalové informaci nebo v Evropské databázi hlášení podezření na nežádoucí účinky.

Informace o těchto hlášených podezřeních na nežádoucí účinky jsou veřejně dostupné v Evropské databázi hlášení podezření na nežádoucí účinky.

Proces sledování bezpečnosti a řízení rizik léčivých přípravků se nazývá „farmakovigilance“. Další informace viz:

 

Přínosy očkování

Vakcíny zabraňují onemocněním, která by jinak mohla způsobit závažné zdravotní problémy, trvalé zdravotní postižení nebo dokonce úmrtí.

Účinnost vakcín

Účinnost vakcíny je dána její schopností zabránit nákaze určitým onemocněním.

Jak vakcíny účinkují

Každý virus či bakterie spouští v imunitním systému jedinečnou reakci, na níž se podílí specifický...

Page last updated 13 Bře 2020