Účinnost vakcín

woman being vaccinated
© iStock

Účinnost vakcíny je dána její schopností zabránit nákaze určitým onemocněním. Pokud jsou podávány předepsaným způsobem, jsou registrované vakcíny v rámci prevence onemocnění a ochrany obyvatelstva účinné.

Stejně jako v případě jakéhokoli jiného přípravku není žádná vakcína 100% účinná u každé očkované osoby. Účinnost vakcíny u konkrétního jednotlivce je ovlivněna celou řadou faktorů. Patří mezi ně:

  • dosažený věk,
  • případná jiná onemocnění či špatný zdravotní stav,
  • doba, která uplynula od předchozího očkování,
  • předchozí kontakt s onemocněním,
  • způsob podání vakcíny,
  • samotná vakcína.

Například vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (vakcína MMR) je v rámci prevence těchto onemocnění vysoce účinná. Obvykle zajišťuje celoživotní ochranu, přičemž její účinnost u zdravých dětí očkovaných dvěma dávkami dosahuje přibližně 97–99 %.

Za určitých okolností se však mohou nakazit i osoby očkované doporučenými dávkami příslušné vakcíny. Je to proto, že se u nich nevytvoří dostatečná ochrana proti danému onemocnění nebo z důvodu postupného oslabení imunity. V těchto případech jsou však jejich příznaky často mírnější, než by byly bez předchozího očkování. Tyto osoby rovněž s menší pravděpodobností nakazí ostatní.

Přínosy očkování

Vakcíny zabraňují onemocněním, která by jinak mohla způsobit závažné zdravotní problémy, trvalé zdravotní postižení nebo dokonce úmrtí.

Jak vakcíny účinkují

Každý virus či bakterie spouští v imunitním systému jedinečnou reakci, na níž se podílí specifický...

Page last updated 13 Bře 2020