COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Covid-19-pandemien har medført tab af menneskeliv, alvorlig sygdom og social og økonomisk uro overalt i Den Europæiske Union (EU) og på verdensplan. Sikre og effektive vacciner mod covid-19 kan beskytte mennesker mod smitte, især sundhedspersonale og sårbare befolkningsgrupper, såsom ældre og personer med kronisk sygdom.

Europæisk koordinering

Europa-Kommissionen og EU-agenturerne har støttet det stærkt fremskyndede forsknings- og udviklingsarbejde omkring covid-19-vaccinerne.

Det er med til at sikre, at disse vacciner bliver tilgængelige så hurtigt som muligt — så snart de har vist sig at være sikre og effektive.

Europa-Kommissionens EU-strategi for covid-19-vacciner:

  • garanterer sikre og effektive covid-19-vacciner af høj kvalitet
  • sikrer hurtig adgang til disse vacciner for medlemsstaterne og deres befolkninger.

Denne strategi afspejler den globale solidaritetsindsats, der sikrer lige adgang til prismæssigt overkommelige vacciner.

Europa-Kommissionen fastlagde også en række nøgleberedskabselementer, som medlemsstaterne kan overveje i forbindelse med deres covid-19-vaccinationsstrategier. For nærmere oplysninger, se Covid-19-beredskabet: vaccinationsstrategier og vaccineudbredelse.

 

Generel information om vaccination findes her:

Covid-19-vacciner

Den Europæiske Union er ansvarlig for, at der når sikre og effektive covid-19-vacciner ud til offentligheden i EU/EØS. Europa-Kommissionen godkender covid-19-vacciner efter en evaluering foretaget af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og høring af EU-medlemsstaterne. De første vacciner blev givet i slutningen af 2020.

Fakta om covid-19

Covid-19 er den sygdom, som forårsages af det virus, der kaldes svært akut respiratorisk syndrom coronavirus-2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 er en ny stamme af coronavirusset. Det blev først identificeret hos mennesker i december 2019. Der er mange forskellige typer coronavirus. Coronavira rammer oftest dyr, men nogle kan også smitte mennesker.