COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

COVID-19 pandeemia on põhjustanud inimohvreid, rasket haigestumist ning ühiskonna ja majanduse häireid ELis ja kogu maailmas. Ohutud ja tõhusad COVID-19 vaktsiinid kaitsevad inimesi haigestumise eest, eelkõige tervishoiutöötajaid ja haavatavaid elanikkonnarühmi, nt eakaid ja krooniliste haigustega inimesi.

Euroopa tasandil koordineerimine

Euroopa Komisjon ja ELi asutused on toetanud COVID-19 vaktsiinide kiirendatud teadus- ja arendustegevust.

Sellega tagatakse, et vaktsiinid muutuvad kättesaadavaks võimalikult kiiresti pärast seda, kui on tõendatud nende ohutus ja efektiivsus.

Euroopa Komisjoni algatatud COVID-19 vaktsiine käsitlev ELi strateegia on järgmine:

  • tagada kvaliteetsed, ohutud ja efektiivsed COVID-19 vaktsiinid;
  • tagada liikmesriikide ja nende elanikkonna kiire juurdepääs nendele vaktsiinidele.

See strateegia kajastab ülemaailmset solidaarset tegevust, mis tagab võrdse juurdepääsu taskukohastele vaktsiinidele.

Euroopa Komisjon kehtestanud ka valmisoleku põhielemendid, mida liikmesriigid peavad COVID-19 vaktsineerimisstrateegiates arvestama. Kogu teave: vt „Valmisolek COVID-19 vaktsineerimisstrateegiate ja vaktsiinide kasutuselevõtuks“.

 

Vaktsineerimise üldteave:

COVID-19 vaktsiinid

Euroopa Liit vastutab ohutute ja efektiivsete COVID-19 vaktsiinide üldsuseni jõudmise eest ELis/EMPs. Euroopa Komisjon andis COVID-19 vaktsiinide müügiload pärast Euroopa Ravimiameti hinnangut ja konsulteerimist ELi liikmesriikidega. Esimesed vaktsiinid manustati 2020. aasta lõpus.

COVID-19 faktid

COVID-19 on haigus, mida põhjustab viirus, mida nimetatakse raskekujulise ägeda respiratoorse sündroomi koroonaviirus-2-ks (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 on uus koroonaviiruse tüvi. Seda ei ole inimestel tuvastatud enne 2019. aasta detsembrit. Koroonaviirusi on mitut eri liiki. Koroonaviirused nakatavad peamiselt loomi, kuid mõni neist võib nakatada ka inimesi.