COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

COVID-19 pandeemia on põhjustanud inimohvreid, rasket haigestumist ning ühiskonna ja majanduse häireid ELis ja kogu maailmas. Ohutud ja tõhusad COVID-19 vaktsiinid kaitsevad inimesi haigestumise eest, eelkõige tervishoiutöötajaid ja haavatavaid elanikkonnarühmi, nt eakaid ja krooniliste haigustega inimesi.

Euroopa tasandil koordineerimine

Euroopa Komisjon ja ELi asutused on toetanud COVID-19 vaktsiinide kiirendatud teadus- ja arendustegevust.

Sellega tagatakse, et vaktsiinid muutuvad kättesaadavaks võimalikult kiiresti pärast seda, kui on tõendatud nende ohutus ja efektiivsus.

Euroopa Komisjoni algatatud COVID-19 vaktsiine käsitlev ELi strateegia on järgmine:

  • tagada kvaliteetsed, ohutud ja efektiivsed COVID-19 vaktsiinid;
  • tagada liikmesriikide ja nende elanikkonna kiire juurdepääs nendele vaktsiinidele.

See strateegia kajastab ülemaailmset solidaarset tegevust, mis tagab võrdse juurdepääsu taskukohastele vaktsiinidele.

Euroopa Komisjon kehtestanud ka valmisoleku põhielemendid, mida liikmesriigid peavad COVID-19 vaktsineerimisstrateegiates arvestama. Kogu teave: vt „Valmisolek COVID-19 vaktsineerimisstrateegiate ja vaktsiinide kasutuselevõtuks“.

 

Vaktsineerimise üldteave:

COVID-19 vaktsiinid

Lisateave selle kohta, kuidas COVID-19 vaktsiinid toimivad, kuidas neid välja töötatakse ja heaks kiidetakse ning kuidas kontrollitakse nende ohutust.

COVID-19

Olulised faktid COVID-19, selle sümptomite ja tüsistuste, pikaajalise COVID-19, haiguse levikumehhanismi ja riskitegurite kohta.