Vaktsiinide heakskiitmine Euroopa Liidus

Enne vaktsiini heakskiitmist ELis peab selle arendaja seda põhjalikult uurima ja seejärel peab vaktsiin läbima teadusliku hindamise, mida teevad reguleerivad ametiasutused. Need on näiteks Euroopa Ravimiamet ja ELi/EMP riikide muud reguleerimisasutused.

Uuringutel kontrollitakse vaktsiini kvaliteeti:

 • puhtust;
 • koostisaineid, sh abiaineid;
 • tootmist.

Seejärel kontrollib vaktsiini arendaja selle toimet laboriuuringute ja loomkatsetega.

A esto le sigue un programa de ensayos clínicos en seres humanos. El desarrollador de la vacuna prueba la vacuna en tres fases de ensayos clínicos, con un número cada vez mayor de personas en cada fase. Este programa debe seguir los estrictos procedimientos y protocolos establecidos por las autoridades reguladoras.

Ello puede durar alrededor de diez años desde la concepción inicial hasta la autorización.

approval first phase illustration 2

20–100 tervet vabatahtlikku

Mida kontrollitakse:

 • Kas vaktsiin näib toimivat?
 • Kas esineb raskeid kõrvalnähte?
 • Kas vaktsiin on ohutu?
approval second phase illustration 2

Mitusada vabatahtlikku

Mida kontrollitakse:

 • Mis on kõige sagedamad lühiajalised kõrvalnähud?
 • Mis on optimaalne annus?
 • Kuidas reageerib osalejate immuunsüsteem vaktsiinile?
approval third phase illustration 2

Tuhanded vabatahtlikud

Mida kontrollitakse:

 • Kas vaktsiin on efektiivne?
 • Mis on kõige sagedamad kõrvalnähud?
 • Kas vaktsiin on ohutu?

Uuringuprogrammi lõpus esitab vaktsiini arendaja tulemused ravimite reguleerimise asutustele Euroopas müügiloa taotluse osana.

Reguleerimisasutused saavad vaktsiini heaks kiita üksnes siis, kui uuringutulemuste teaduslikul hindamisel selgub, et vaktsiini kasulikkus on suurem kui riskid.

Ravimite reguleerimise asutused võivad teha kontrollkäike, et kontrollida, kas vaktsiiniarendaja esitatav teave on usaldusväärne. Nad võivad ka teha katseid, et kontrollida, kas turule viidud vaktsiinipartiid on eeldatava kvaliteediga ja on toodetud nõuetekohaselt. Ettevõtted peavad ELi turule viidava vaktsiinipartiiga tegema rangeid katseid, mille vastuvõetavuskriteeriume eelmääratlevad reguleerimisasutused.

Seonduv sisu

Video on kättesaadav 24 ELi keeles. Kasutage omakeelseid subtiitreid.

Vaktsineerimise kasulikkus

Vaktsiinid ennetavad haigusi, mis võivad muidu põhjustada raskeid terviseprobleeme, püsivat puuet või isegi surma.

Page last updated 13 Märts 2020