COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Covid-19-pandemia on aiheuttanut ihmishenkien menetyksiä, vakavaa sairastumista sekä sosiaalisia ja taloudellisia häiriöitä kaikkialla Euroopan unionissa (EU) ja maailmanlaajuisesti. Turvallisilla ja tehokkailla covid-19-rokotteilla voidaan suojella ihmisiä sairastumiselta, erityisesti terveydenhuollon ammattilaisia ja haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä, kuten ikääntyneitä ja pitkäaikaissairaita.

Koordinointi Euroopassa

Euroopan komissio ja EU:n virastot ovat tukeneet covid-19-rokotteiden nopeutettua tutkimus- ja kehitystyötä.

Näin on varmistettu, että rokotteita saadaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun niiden on osoitettu olevan turvallisia ja tehokkaita.

Euroopan komission käynnistämän covid-19-rokotteita koskevan EU:n strategian avulla

  • varmistetaan, että covid-19-rokotteet ovat korkealaatuisia, turvallisia ja tehokkaita
  • turvataan jäsenvaltioille ja niiden väestölle nopea rokotteiden saanti.

Strategia kuvastaa pyrkimystä maailmanlaajuiseen solidaarisuuteen, jotta varmistettaisiin kohtuuhintaisten rokotteiden tasapuolinen saatavuus.

Euroopan komissio on myös määritellyt keskeiset valmiustekijät, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon covid-19-rokotusstrategioissaan. Tarkempaa tietoa: Valmistautuminen covid-19-rokotusstrategioihin ja rokotteiden käyttöönottoon

 

Yleistä tietoa rokotuksesta:

Covid-19-rokotteet

Lue lisää covid-19-rokotteiden toiminnasta, niiden kehittämisestä ja hyväksymismenettelystä sekä siitä, miten niiden turvallisuutta seurataan.

Covid-19

Keskeiset tiedot covid-19-taudin oireista, komplikaatioista ja riskitekijöistä sekä sen leviämisestä, ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

Page last updated 23 Jou 2020