Rokotusohjelmat EU:ssa ja Euroopan talousalueella

Old man with the kids
© iStock

Kukin EU- ja ETA-maa vastaa omasta kansallisesta kansanterveyspolitiikastaan, mukaan lukien kansallinen immunisointi- ja rokotusohjelmansa. Tietoa EU- ja ETA-maiden kansallisista rokotusohjelmista saa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen rokoteohjelmien Vaccine Scheduler -työkalusta.

Maat organisoivat rokotusohjelmiaan jossakin määrin eri tavoin. EU- ja ETA-maiden välillä on tässä yhtäläisyyksiä, joskaan rokotusohjelmat eivät täysin vastaa toisiaan. Erot koskevat rokotettavien ikää ja populaatiota (esimerkiksi kaikki tietyn ikäiset lapset tai vain ne, jotka ovat riskiryhmässä), rokotteen tarkkaa tyyppiä (esimerkiksi joissakin valmistusaineissa voi olla eroja), annosten määrää ja antamisajankohtaa sekä sitä, annetaanko rokote yksinään vai yhdistettynä muihin rokotteisiin.

Tällaisia eroja aiheuttavia tekijöitä voivat olla tautitaakka, sairastavuus ja suuntaukset eri maissa, terveydenhuoltojärjestelmien resurssit ja rakenteet, poliittiset ja kulttuuriset tekijät sekä rokotusohjelmaan liittyvät valmiudet.

Erot rokotusohjelmien välillä eivät tarkoita eroja niiden paremmuudessa. Ne vain ottavat huomioon eri olosuhteet ja terveysjärjestelmät. Jokaisessa EU- ja ETA-maassa varmistetaan, että suojan taso on sama. Kansallisen rokotusohjelman rokotteet annetaan asiaankuuluvassa aikataulussa, jotta varmistettaisiin riittävä suoja.

Lasten rokotusohjelmat sisältävät kaikissa EU- ja ETA-maissa rokotteet seuraaviin sairauksiin:

 • tuhkarokko
 • sikotauti
 • vihurirokko
 • kurkkumätä
 • jäykkäkouristus
 • hinkuyskä
 • polio
 • Haemophilus influenzae, tyyppi B
 • ihmisen papilloomavirus (nuoret ja/tai esiteini-ikäiset tytöt).

Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelee, että lapset rokotetaan hepatiitti B:tä vastaan yleisessä lasten rokotusohjelmassa. Jotkin EU- ja ETA-maat rokottavat kuitenkin vain lapset, joilla on suuri infektioriski, ja keskeisiin riskiryhmiin kuuluvat aikuiset.

Lapsille tarjotaan joissakin EU- ja ETA-maissa rokotussuojaa seuraavia sairauksia vastaan:

 • hepatiitti A
 • influenssa
 • meningokokkibakteerin aiheuttama
 • invasiivinen sairaus
 • pneumokokin aiheuttama
 • invasiivinen sairaus
 • rotavirus
 • tuberkuloosi
 • vesirokko

Lisäksi kaikissa EU- ja ETA-maissa suositellaan kausi-influenssarokotetta iäkkäille ja riskiryhmiin kuuluville ihmisille.

EU selvittää, onkokansallisia rokotusohjelmia mahdollista yhdenmukaistaa entisestään. Neuvosto antoi 7. joulukuuta 2018 suosituksia (EN), jotka koskivat tiiviimpää yhteistyötä rokotteilla estettäviä tauteja vastaan, ja joihin sisältyi selvitys EU:n perusrokotusohjelman toteutuskelpoisuudesta. ECDC on laatimassa asiaa koskevan arvioinnin yhdessä kansallisten kansanterveysviranomaisten kanssa koko EU:n alueella.

Tarkoituksena olisi parantaa kansallisten rokotusohjelmien yhteensopivuutta ja edistää rokotusten yhtäläistä saatavuutta kaikkialla EU:ssa. Näin voitaisiin mahdollisesti myös käsitellä ongelmia, joita EU-maasta toiseen muuttaminen ihmisille aiheuttaa, kuten eri rokotusohjelmiin mukautuminen (esimerkiksi tehosterokotteiden määrä ja ajoittaminen) tai kun jokin rokote jää väliin.

Page last updated 13 Maa 2020