Buntáistí an vacsaínithe don phobal

Tugann vacsaíniú cosaint do na daoine vacsaínithe agus dóibh siúd atá timpeall orthu atá i mbaol na ngalar, rud a laghdaíonn an baol go scaipfidh galair i measc daoine de theaghlach, cairde scoile nó comhghleacaithe, cairde, comharsana agus daoine eile sa phobal.

Nuair a bhíonn go leor daoine ann i ndaonra atá imdhíonach ar ghalar tógálach, ní dócha go scaipfidh an galar ansin ó dhuine go duine. Tugtar 'imdhíonacht phobail’ air sin (tugtar ‘imdhíonacht tréada’ air freisin).

Community immunity
Tarlaíonn imdhíonacht phobail nuair a bhíonn go leor daoine ann i ndaonra atá imdhíonach ar ghalar tógálach

Ar an mbealach sin, cosnaíonn vacsaíní daoine eile atá i mbaol galair go hindíreach. Orthu sin tá naíonáin, leanaí, daoine scothaosta, daoine a bhfuil córas imdhíonachta laga acu, othair ailse, agus daoine nach féidir iad a vacsaíniú ar chúiseanna leighis.

Ciallaíonn sé go mbaineann daoine nach féidir iad a vacsaíniú, mar shampla toisc go bhfuil siad ró-óg nó toisc go bhfuil ailléirge orthu le comhpháirteanna vacsaíne, leas ó dhaoine eile a bheith vacsaínithe, de bharr nach féidir leis an ngalar leathadh go héasca sa phobal.

Mar shampla, chun imdhíonacht phobail ar bhruitíní a áirithiú, molann na húdaráis um shláinte phoiblí go bhfaigheann 95% den daonra vacsaín le dhá dháileog den vacsaín in aghaidh na bruitíní (an vacsaín MMR, a chosnaíonn in aghaidh na bruitíní, leicneach agus rubella).

Mar sin féin, ní féidir le daoine a bheith brath ar imdhíonacht phobail i gcás roinnt galar tógálach. Mar shampla, is féidir teacht ar theiteanas de dheasca gortuithe coitianta, lena n-áirítear greamanna ó mhadraí nó ó chait. Is é an vacsaíniú an t-aon bhealach chun cosaint dhíreach a chinntiú i gcoinne teiteanais.

Ina theannta sin, cabhraíonn cláir imdhíonta le hualaí sóisialta, síceolaíocha agus airgeadais an ghalair ar dhaoine agus ar rialtais a laghdú, ag laghdú brúnna ar chórais chúraim sláinte agus chúraim shóisialta agus ag cur ar chumas daoine dul i mbun gníomhaíochtaí táirgiúla lena n-áirítear oideachas agus fostaíocht.

Ionadchoinneálaí le haghaidh físe ar imdhíonacht tréada

 

An uair le vacsaíniú

Cosnaíonn vacsaíní daoine le linn tráthanna éagsúla den saol. Moltar vacsaíní d’aoisghrúpaí éagsúla...

Page last updated 13 Már 2020