COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala je gubitak ljudskih života, dovela do teških oblika bolesti i do socijalnih te gospodarskih poremećaja diljem EU-a i svijeta. Sigurna i učinkovita cjepiva protiv COVID-a 19 mogu zaštititi pojedince od bolesti, a posebice zdravstvene radnike i ranjive skupine stanovništva, kao što su starije osobe i kronični bolesnici.

Europska koordinacija

Europska komisija i agencije EU-a pružaju potporu bržem istraživanju i razvoju cjepiva protiv COVID-a 19.

Time se osigurava dostupnost tih cjepiva u najkraćem mogućem roku, nakon što se dokaže da su sigurna i učinkovita.

Strategijom EU-a za cjepiva protiv COVID-a 19, koju je pokrenula Europska komisija:

  • osiguravaju se visokokvalitetna, sigurna i učinkovita cjepiva protiv COVID-a 19
  • državama članicama i njihovim stanovnicima osigurava se brz pristup tim cjepivima.

Ta je strategija odraz globalne solidarnosti kojom se jamči ravnopravan pristup cjepivima po pristupačnoj cijeni.

Europska komisija iznijela je i ključne elemente pripravnosti koje države članice trebaju uzeti u obzir u svojim strategijama cijepljenja protiv COVID-a 19. Sve pojedinosti dostupne su u komunikaciji Pripravnost za strategije cijepljenja i uvođenje cjepiva protiv COVID-a 19.

 

Općenite informacije o cijepljenju potražite na:

Cjepiva protiv COVID-a 19

Saznajte više o tome kako cjepiva protiv bolesti COVID-19 djeluju, kako se razvijaju i odobravaju te kako se prati njihova sigurnost

COVID-19

Ključne činjenice o bolesti COVID-19, simptomima, komplikacijama, dugotrajnoj bolesti COVID-19, načinu širenja i čimbenicima rizika.

Page last updated 23 pro 2020