O nama

Korporativne informacije

Osnovna je svrha ovog mrežnog mjesta pružiti točne, objektivne i ažurne podatke o cjepivu i cijepljenju. Također sadrži pregled mehanizama u Europskoj uniji (EU) kojima se osigurava usklađenost dostupnih cjepiva s najvišim standardima sigurnosti i učinkovitosti.

Mrežno mjesto razvio je Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) u partnerstvu s Europskom komisijom, točnije s njenom Glavnom upravom za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) te s Europskom agencijom za lijekove (EMA). Ova je inicijativa Europske unije pokrenuta na temelju Preporuke Vijeća o jačoj suradnji u suzbijanju bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem usvojene u prosincu 2018.

Znanstveni stručnjaci i oni za komunikaciju u tim organizacijama uključeni su u pripremu sadržaja (1).

Predstavnici javnog zdravstva iz država EU-a i EGP-a konzultirani su u završnoj fazi pripreme sadržaja za mrežno mjesto i oko jezičnih verzija.

Europska komisija

Europska komisija politički je neovisna izvršna grana EU-a. Jedina je nadležna za pripremu prijedloga novog zakonodavstva EU-a te provodi odluke Europskog parlamenta i Vijeća EU-a. Komisija je organizirana na temelju glavnih uprava koje razvijaju politiku za određena područja. Jedna od njih je i Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane, nadležna za politiku EU-a u području sigurnosti hrane te za praćenje provedbe povezanog zakonodavstva.

S ciljem postizanja veće procijepljenosti, Vijeće je u prosincu 2018. usvojilo Preporuke o jačoj suradnji u EU-u u suzbijanju bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Cilj je inicijative odgovoriti na oklijevanje s cijepljenjem, poboljšati koordinaciju u nabavi cjepiva, podržati istraživanje i razvoj te ojačati suradnju unutar EU-a u pogledu bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem.

Više informacija nalazi se na poveznicama: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en i https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_hr

 

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

ECDC je znanstvena agencija EU-a čiji je cilj jačati obranu protiv zaraznih bolesti u EU-u. Osnovna djelatnost agencije obuhvaća razne aktivnosti: nadzor, epidemiološku inteligenciju, odgovore, znanstvene savjete, mikrobiologiju, pripravnost, obuku u području javnog zdravstva, međunarodne odnose, komunikaciju u području zdravstva i znanstveni časopis Eurosurveillance.

U području bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, ECDC redovno osigurava podatke proistekle iz nadzora, kao što je broj potvrđenih slučajeva te znanstvene savjete o cjepivima, prati izbijanja epidemija i razvija materijale kojima se podržava komunikacija o cijepljenju.

ECDC također održava raspored cijepljenja, interaktivnu internetsku platformu koja prikazuje rasporede cijepljenja u svim državama članicama EU-a.

Više informacija nalazi se na poveznici: https://www.ecdc.europa.eu/

Europska agencija za lijekove

Europska agencija za lijekove (EMA) decentralizirana je agencija Europske unije (EU) nadležna za znanstvenu procjenu, nadzor i praćenje sigurnosti lijekova u EU-u. EMA je organizacija čije aktivnosti obuhvaćaju mrežu od više tisuća stručnjaka iz svih dijelova Europe. Ti stručnjaci obavljaju djelatnosti u sklopu EMA-inih znanstvenih odbora.

EMA osigurava djelotvornost, kvalitetu i sigurnost cjepiva. EMA i njeni znanstveni odbori analiziraju sve dostupne podatke te procjenjuju njihove koristi i rizike prije izdavanja odobrenja kao i tijekom njihova stavljanja na tržište EU-a. EMA blisko surađuje s europskim i međunarodnim partnerima te razmjenjuje informacije o cjepivima kao i dobru regulatornu praksu.

Više informacija nalazi se na poveznici: https://www.ema.europa.eu /

Obratite nam se

Možete nam se obratiti putem evip@ecdc.europa.eu

 

(1) Europska komisija, ECDC i EMA imaju uspostavljene mehanizme za osiguranje nepristranosti. Osoblje i stručnjaci dužni su prijaviti bilo kakav osobni interes ili interes u bilo kakvom poslovanju odnosno organizaciji koji bi mogao ugroziti njihovu nepristranost. Time se osigurava da osoblje i stručnjaci tijekom izvršavanja svojih dužnosti ne rade na predmetima u kojima bi, izravno ili neizravno, mogli imati osobni interes koji bi mogao ugroziti njihovu nepristranost.

Page last updated 13 ožu 2020