Rólunk

Szervezeti információk

A honlap elsődleges célja a pontos, objektív és naprakész tájékoztatás az oltóanyagokról és a védőoltásokról. Emellett áttekintést ad az Európai Unióban (EU) alkalmazott eljárásokról, amelyek biztosítják, hogy az oltóanyagok megfeleljenek a legmagasabb biztonságossági és hatékonysági követelményeknek.

A honlapot az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) hozta létre az Európai Bizottsággal – egész pontosan annak Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságával (DG SANTE) – és az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA) együttműködve.

A honlap az Európai Unió kezdeményezése,  létrehozásáról az Európai Unió Tanácsának 2018 decemberében elfogadott, a védőoltással megelőzhető betegségek elleni megerősített együttműködésről szóló ajánlása rendelkezett.

A honlapon elérhető tartalmak fejlesztésében az említett szervezetek kommunikációs és tudományos szakértői vesznek részt (1).

A honlapon szereplő tartalmak és azok különböző nyelvű változatainak véglegesítése során az EU és az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamai népegészségügyi szervezeteinek képviselőivel is konzultáltak.

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság az EU politikailag független végrehajtó szervezete. A Bizottság az egyedüli felelőse az új uniós jogszabályjavaslatok kidolgozásának, valamint végrehajtja az Európai Parlament és az Európai Tanács határozatait. A Bizottság különböző főigazgatóságokból áll, amelyek adott szakterületek politikáit dolgozzák ki. Az egyik ilyen szervezeti egység az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság, amely az EU élelmiszerbiztonságra és egészségügyre vonatkozó politikájáért felelős, valamint felügyeli a kapcsolódó jogszabályok végrehajtását.

Az átoltottság növelése érdekében a Tanács 2018 decemberében elfogadta a védőoltással megelőzhető betegségek elleni megerősített együttműködésről szóló ajánlást. A kezdeményezés célja, hogy felvegye a küzdelmet a védőoltások iránti bizalmatlansággal szemben, javítsa a vakcinák beszerzésének koordinálását, támogassa a kutatást és az innovációt, valamint hogy megerősítse a védőoltásokkal megelőzhető betegségekkel kapcsolatos együttműködést az EU-n belül.

Bővebben: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_hu és https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_hu

Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ

Az ECDC az EU egyik tudományos szervezete, amelynek célja Európa fertőző betegségekkel szembeni védelmének megerősítése. Az ECDC széleskörű feladatai többek között az alábbiakat is magukban foglalják: fertőző betegségek felügyelete, járványügyi felderítés, reagálás, tudományos tanácsadás, mikrobiológiai feladatok, felkészültség, népegészségügyi oktatás, nemzetközi kapcsolatok, egészséggel kapcsolatos kommunikáció, valamint az Eurosurveillance című tudományos folyóirat publikálása.

A védőoltással megelőzhető betegségek terén az ECDC rendszeresen közzéteszi a járványügyi adatokat, mint pl. a megerősített esetek számát, emellett tudományos tanácsadást végez a védőoltásokkal kapcsolatban, nyomon követi a járványok kialakulását és szakmai anyagokat dolgoz ki az immunizációval kapcsolatos kommunikáció elősegítéséhez.

Emellett az ECDC működteti a Vaccine Scheduler (oltási naptár) nevű online, interaktív felületet, amely bemutatja az összes EU tagállam oltási naptárát.

További információkért látogasson el a https://www.ecdc.europa.eu/ holnapra.

Európai Gyógyszerügynökség

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) az Európai Unió (EU) decentralizált ügynöksége, amely felelős az EU területén a gyógyszerek (beleértve az oltóanyagokat) tudományos értékeléséért, felügyeletéért és biztonságosságának monitorizálásáért. Az EMA hálózati szervezet, amelynek tevékenységében Európa minden részéből szakértők ezrei vesznek részt. E szakértők végzik az Ügynökség tudományos bizottságainak munkáját.

Az EMA biztosítja, hogy az EU-ban forgalomba hozott, illetve alkalmazott oltóanyagok hatásossága, minősége és biztonságossága megfelelő legyen. A vakcinák engedélyezése és EU-ban történő forgalmazása előtt az EMA és annak tudományos bizottságai minden adatot megvizsgálnak, és felmérik az oltóanyagok alkalmazásának előnyeit és esetleges kockázatait. Az EMA szorosan együttműködik számos európai és nemzetközi szervezettel, és információkat oszt meg a vakcinákról és a helyes szabályozási gyakorlatról.

További információkért látogasson el a https://www.ema.europa.eu honlapra/

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Elérhetőségeink: evip@ecdc.europa.eu

(1) Az Európai Bizottság, az ECDC és az EMA egyaránt rendelkezik olyan eljárásrendekkel, amelyek biztosítják a pártatlanságot. Az összes munkatársnak és a szakértőknek nyilatkozniuk kell bármilyen személyes érdekről vagy bármely olyan üzleti vagy szervezeti érdekeltségről, amely befolyásolhatja pártatlanságukat. Ezzel biztosítják, hogy a dolgozók és a szakértők a munkahelyi és/vagy a honlappal kapcsolatos feladataik ellátása során nem foglalkoznak olyan ügyekkel, amelyekben közvetlen vagy közvetett módon személyes érdekeltségük lehet, és ezáltal  befolyásolhatná pártatlanságukat.

Page last updated 13 már 2020