X’inhi l-COVID-19?

Il-COVID-19 hija l-marda kkawżata mill-virus imsejjaħ coronavirus tas-sindromu respiratorju akut gravi 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 hija razza ġdida ta’ coronavirus. Ma kienx ġie identifikat fil-bnedmin qabel Diċembru 2019.

Hemm ħafna tipi differenti ta’ coronavirus. Il-coronavirusis fil-biċċa l-kbira tagħhom jinfettaw l-annimali, iżda xi wħud jistgħu jinfettaw lill-bnedmin ukoll.

It-tifqigħa attwali tal-COVID-19 bdiet lejn l-aħħar tal-2019; l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) iddikjarat pandemija fil-11 ta’ Marzu 2020 [1].

Din hija l-ewwel pandemija kkawżata minn coronavirus.

Symptoms of COVID-19

X’inhuma s-sintomi tal-COVID-19?

Is-sintomi ewlenin tal-COVID-19 huma:

 • deni
 • sogħla
 • dgħufija jew għeja ġenerali
 • bidla jew telf tat-togħma jew tax-xamm
 • uġigħ fil-griżmejn
 • uġigħ ta’ ras
 • uġigħ fil-muskoli
 • dijarea.

Is-severità tal-marda tvarja ħafna minn persuna għal oħra.

Xi persuni bil-COVID-19 huma asintomatiċi. Dan ifisser li ma għandhom l-ebda sintomu.

F’każijiet serji, is-sintomi jistgħu jinkludu

 • diffikultà fit-teħid tan-nifs jew qtugħ ta’ nifs
 • konfużjoni
 • uġigħ fis-sider.

Persuni b’sintomi severi jista’ jkollhom bżonn ta’ kura medika u ta’ appoġġ speċjalizzati.

Il-kundizzjoni tal-pazjent tista’ taggrava malajr u jekk hu hekk, dan iseħħ fit-tieni ġimgħa tal-marda.

Sfortunatament, xi persuni bil-COVID-19 jeħtieġ li jmorru l-isptar. Xi wħud minn dawn jistgħu saħansitra jkunu jeħtieġu kura intensiva, xi kultant għal perjodi estiżi.

X’inhuma l-kumplikazzjonijiet tal-COVID-19?

Persuni b’sintomi severi li jaffettwaw il-passaġġi tan-nifs jista’ jkollhom bżonn jitqiegħdu fuq respiratur (appoġġ mekkaniku għall-ventilazzjoni). Dan jista’ jagħmilhom aktar suxxettibbli li jieħdu infezzjoni minbarra l-COVID-19, bħall-pulmonite.

Xi pazjenti bil-COVID-19 huma wkoll f’riskju ogħla ta’ kumplikazzjonijiet relatati mal-koagulazzjoni, bħal attakki ta’ puplesija jew attakki tal-qalb.

Barra minn hekk, xi drabi, il-pazjenti jistgħu jesperjenzaw sintomi relatati mas-sistema nervuża. Dawn jistgħu jinkludu bidliet temporanji fil-personalità jew livelli mibdula ta’ viġilanza .

Il-probabbiltà li persuna jkollha tmur ġo sptar hija ogħla għall-anzjani, b’mod partikolari għall-persuni ta’ aktar minn 60 sena u għal dawk b’kundizzjonijiet tas-saħħa sottostanti.

B’mod ġenerali, ir-riskju ta’ mewt mill-COVID-19 huwa baxx, iżda ogħla milli huwa fil-każ tal-influwenza. Ir-riskju ta’ mewt huwa ogħla f’persuni akbar fl-età, kif ukoll f’persuni li għandhom mard fit-tul kundizzjonijiet tas-saħħa sottostanti.

X’inhi l-kondizzjoni ta’ wara l-COVID-19 jew il-COVID fit-tul?

Numru żgħir ta’ pazjenti jistgħu jbatu minn effetti fit-tulmill-infezzjoni SARS-CoV-2. Din tissejjaħ il-kondizzjoni ta’ wara l-COVID-19 magħrufa wkoll bħala COVID fit-tul.

Il-kondizzjoni ta’ wara l-COVID-19 taffettwa pazjenti ta’ kull età, inklużi persuni li kellhom biss sintomi ħfief tal-COVID-19 meta ġew infettati għall-ewwel darba.

Is-sintomi jinkludu:

 • telf tax-xamm jew tat-togħma
 • għeja
 • dgħufija ġenerali
 • qtugħ ta’ nifs
 • indeboliment konjittiv

M’hemm l-ebda test għad-dijanjożi tal-kondizzjoni ta’ wara l-COVID-19 u s-sintomi jistgħu jdumu ġimgħat, xhur, jew aktar.  Bħalissa ma hemm l-ebda trattament għal din il-kondizzjoni, madankollu, l-evidenza tissuġġerixxi li l-individwi mlaqqma kontra l-COVID-19 huma inqas probabbli li jirrapportaw sintomi ta’ wara l-kondizzjoni tal-COVID-19.

Transmission of COVID-19

Kif tinfirex il-COVID-19?

Il-virus SARS-CoV-2 jinfirex minn persuna għal oħra primarjament permezz ta’ partikoli żgħar rilaxxati fl-arja meta persuna infettata tieħu nifs u b’mod partikolari meta titkellem, tkanta, tgħajjat, tagħtas, tisgħol, eċċ.. Dawn il-partikoli mbagħad jistgħu jilħqu lil persuni oħrajn fil-qrib (normalment sa żewġ metri ’l bogħod), li jistgħu jeħduhom man-nifs.

Partikoli akbar (taqtiriet) jistgħu wkoll jinżlu fuq uċuħ u jintmessu minn nies oħra. Dawn in-nies jistgħu mbagħad jaqbdu l-virus minn idejhom u jiġu infettati meta jmissu mneħirhom, ħalqhom jew għajnejhom. Il-virus jista’ jissopravivi fuq uċuħ differenti għal diversi sigħat bħar-ram jew il-kartun jew sa ftit jiem fuq uċuħ tal-plastik jew tal-istainless steel.

It-trażmissjoni minn persuna infettata għal oħra tista’ tibda anki jumejn qabel il-persuna infettata tibda turi s-sintomi. Bħala medja, persuna infettata waħda tinfetta sa ħames persuni oħra, jekk ma jieħdu l-ebda miżura biex jipprevjenu t-trażmissjoni.

Normalment wieħed jieħu minn ħamest ijiem sa sitt ijiem biex jibda juri sintomi wara li jkun ġie infettat. Madankollu dan jista’ jvarja minn jum għal ġimagħtejn.

Risk groups of COVID-19

Min huwa f’riskju li taqbdu l-COVID-19?

Kulħadd huwa f’riskju li taqbdu l-COVID-19?

Madankollu, xi gruppi tal-popolazzjoni huma aktar probabbli li jiżviluppaw mard serju. Dawn jinkludu persuni li għandhom aktar minn 60 sena u nisa tqal, kif ukoll persuni b’kondizzjonijiet tas-saħħa sottostanti, eż.:

 • obeżità
 • pressjoni għolja tad-demm
 • dijabete
 • mard tal-qalb
 • mard fit-tul li jaffettwa l-pulmun u l-passaġġi tal-arja
 • kondizzjonijiet li jaffettwaw is-sistema nervuża
 • sistema immunitarja dgħajfa.

Is-sintomi fl-adulti għandhom it-tendenza li jkunu iktar severi milli fit-tfal. Madankollu, it-tfal xorta jgħaddu l-virus lil oħrajn, u xi wħud jiżviluppaw mard serju.

Spazji fuq ġewwa ffullati jipprovdu opportunitajiet għall-COVID-19 biex tinfirex malajr: il-ħabsijiet, iċ-ċentri tal-migranti u l-impjanti tal-ipproċessar tal-ikel kollha raw tifqigħat sinifikanti.

Huwa possibbli li arja kiesħa jew niedja tista’ żżid il-possibbiltajiet li l-virus jgħaddi minn persuna għal oħra.

Prevention of COVID

Il-COVID-19 kif jista’ jiġi evitat?

L-aktar mod effettiv għall-prevenzjoni tal-COVID-19 huwa permezz tat-tilqim flimkien ma’ miżuri bħal li jintlibsu maskli tal-wiċċ u t-tbegħid fiżiku. Persuni li jingħataw it-tilqima għandhom inqas ċans li jkollhom mard serju jew li jkollhom bżonn jiddaħħlu l-isptar. Din hija r-raġuni għaliex il-korpi tas-saħħa pubblika qegħdin iħeġġu lill-persuni eliġibbli kollha biex jieħdu l-vaċċin sħiħ kontra l-COVID-19 mill-aktar fis possibbli. Aqra aktar dwar il-vaċċini tal-COVID-19.

Iż-żamma tad-distanza fiżika minn oħrajn, ventilazzjoni tajba tal-ispazji fuq ġewwa u l-ilbies ta’ maskra tal-wiċċ huma lkoll miżuri biex jgħinu biex iwaqqfu t-trażmissjoni.

Il-ħasil tal-idejn ta’ spiss bis-sapun u bl-ilma jew bl-użu ta’ soluzzjonijiet ibbażati fuq l-alkoħol jgħin ukoll biex jiġi evitat it-trasferiment tal-virus mill-idejn għal ġol-ġisem mill-għajnejn, mill-imnieħer jew mill-ħalq. Għal aktar dettalji, ara l-infografika dwar miżuri mhux farmaċewtiċi tagħna.

Treatment of COVID-19

Kif jiġi kkurat il-COVID-19?

Mediċini għall-kura tal-COVID-19 li jimmiraw il-virus direttament qegħdin isiru disponibbli. Madankollu, dawn jintużaw l-aktar biex tiġi evitata marda severa fi gruppi b’riskju għoli.

It-trattament ewlieni għall-biċċa l-kbira tal-pazjenti b’mard sever jibqa’ l-kura ta’ appoġġ, (eż. bħall-użu ta’ terapija bl-ossiġenu u l-ġestjoni tal-livelli tal-fluwidi) li ta’ spiss hija effettiva ħafna.

Għall-informazzjoni l-aktar reċenti dwar it-trattamenti tal-COVID-19, żur is-sit web tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA): Trattamenti u vaċċini għall-COVID-19 jew is-sit web tal-Kummissjoni Ewropea: Trattamenti għall-COVID-19 (europa.eu)

 

Aktar informazzjoni

--------------------------------------------------------------------

Referenza:

(1) Ir-rimarki tal-ftuħ tad-Direttur Ġenerali tal-WHO waqt il-briefing għall-midja dwar il-COVID-19, 11 ta’ Marzu 2020. Disponibbli fuq https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

 

Nota: Din l-iskeda informattiva hija maħsuba għal skopijiet ta’ informazzjoni ġenerali u ma għandhiex tintuża bħala sostitut għall-kompetenza individwali u għall-ġudizzju ta’ professjonista tal-kura tas-saħħa.

Vaċċini kontra l-COVID-19

Tgħallem aktar dwar kif jaħdmu l-vaċċini kontra l-COVID-19, l-iżvilupp u l-approvazzjoni tagħhom, u kif tiġi sorveljata s-sikurezza tagħhom.