COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Covid-19-pandemien har ført til tap av menneskeliv, alvorlig sykdom og sosiale og økonomiske forstyrrelser i hele Den europeiske union (EU) og over hele verden. Sikre og effektive vaksiner for covid-19 kan beskytte enkeltpersoner mot å bli syke, spesielt helsepersonell og sårbare samfunnsgrupper, slik som eldre mennesker og mennesker med langvarige sykdommer.

Europeisk koordinering

EU-kommisjonen og EU-byråer har gitt støtte til den akselererte forskningen og utviklingen av covid-19-vaksiner.

Dette sikrer at vaksinene blir tilgjengelige så fort som mulig, etter at de er påvist å være trygge og effektive.

EU-strategien for covid-19-vaksiner utarbeidet av EU-kommisjonen

  • sørger for sikre og effektive covid-19-vaksiner av høy kvalitet
  • sørger for at medlemsstatene og deres befolkning får rask tilgang til disse vaksinene

Denne strategien gjenspeiler den globale innsatsen som sikrer rettferdig tilgang til rimelig prisede vaksiner.

EU-kommisjonen har også satt opp viktige beredskapselementer for medlemsstatene å ta hensyn til i deres vaksinasjonsstrategier for covid-19. For mer informasjon kan du se Beredskap for vaksinasjonsstrategier for covid-19 og distribusjon av vaksine

 

For mer generell informasjon om vaksinasjon, se:

COVID-19-vaksiner

EU er ansvarlig for å sørge for at sikre og effektive covid-19-vaksiner når ut til befolkningen i EU/EØS. EU-kommisjonen godkjente den første covid-19-vaksinen den 21. desember 2020, etter evaluering av Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og konsultasjon med EU-medlemslandene.

Fakta om covid-19

Covid-19 er en sykdom som er forårsaket av viruset alvorlig, akutt luftveissyndrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 er en ny stamme av koronavirus. Den var ikke påvist hos mennesker før i desember 2019. Det finnes mange ulike typer koronavirus. Koronavirus smitter oftest bare dyr, men en del kan også smitte mennesker.