Om oss

Selskapsopplysninger

Hovedformålet med dette nettstedet er å formidle korrekt, objektiv og oppdatert informasjon om vaksiner og vaksinasjon generelt. Det gir også en oversikt over de mekanismene Den europeiske union har for å sikre at de vaksinene som tilbys, oppfyller de høyeste standarder for sikkerhet og effektivitet.

Dette nettstedet er utviklet av Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) i samarbeid med Europakommisjonen, mer spesifikt dens departement for helse og matsikkerhet (GD SANTE), og Det europeiske legemiddelbyrået (EMA). Det er etter initiativ fra EU og ble utviklet som følge av rådsrekommandasjonen om styrket samarbeid mot sykdommer som kan forebygges ved vaksinasjon vedtatt i desember 2018.

Kommunikasjoner og vitenskapelige spesialister i disse organisasjonene er med på å utvikle innholdet (1).

Representanter fra offentlige helseorganisasjoner i EU- og EØS-land ble konsultert for å ferdigstille nettstedets innhold og dets språkvarianter.

Europakommisjonen

Europakommisjonen er EUs politisk uavhengige utøvende organ. Den har eneansvaret for å utarbeide nye europeiske lovforslag og iverksetter vedtak av Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union. Kommisjonen er delt inn i departementer som utvikler politikk innen spesifikke områder. Et av departementene er Generaldirektoratet for helse og matsikkerhet. Det er ansvarlig for EUs politikk for matsikkerhet og helse, og for å overvåke iverksettelsen av relevante lover.

For å øke vaksinasjonsdekningen vedtok Rådet i desember 2018 en rekommandasjon om å styrke EU-samarbeidet mot sykdommer som kan forebygges ved vaksinasjon. Initiativet tar sikte på å takle vaksinemotstand, bedre koordinasjon med hensyn til legemiddelanskaffelser, støtte forskning og innovasjon, og styrke EU-samarbeidet mot sykdommer som kan forebygges ved vaksinasjon.

Les mer: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en og https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

 

Det europeiske smittevernbyrået

ECDC er et vitenskapelig EU-byrå med det formål å styrke forsvaret mot smittsomme sykdommer i Europa. Hovedfunksjonene dekker et vidt spekter av aktiviteter: overvåking, epidemietterretning, respons, vitenskapelig rådgivning, mikrobiologi, beredskap, folkehelseopplæring, internasjonale relasjoner, helsekommunikasjon og det vitenskapelige tidsskriftet Eurosurveillance.

For sykdommer som kan forebygges ved vaksinasjon skaffer ECDC jevnlig overvåkingsdata, f.eks. antall bekreftede tilfeller, og vitenskapelig rådgiving om vaksiner, overvåker sykdomsutbrudd og utarbeider dokumentasjon som støtte for kommunikasjon om immunisering.

ECDC vedlikeholder også den nettbaserte, interaktive plattformen for vaksinasjonsprogram som viser vaksinasjonsprogrammene for alle EUs medlemsland.

For å vite mer, gå til: https://www.ecdc.europa.eu/

Det europeiske legemiddelbyrået

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) er et desentralisert byrå i EU med ansvar for vitenskapelig evaluering, tilsyn og sikkerhetsovervåking av legemidler i EU. EMA er en organisasjon for nettverksbygging med aktiviteter som involverer tusenvis av spesialister fra hele Europa. Disse spesialistene utfører arbeidet til EMAs vitenskapelige komiteer.

EMA sikrer vaksiners effektivitet, kvalitet og sikkerhet. EMA og dets vitenskapelige komiteer gransker alle tilgjengelige data og analyserer fordeler og risikoer før de godkjennes og så lenge de markedsføres i EU. EMA arbeider nært med europeiske og internasjonale samarbeidspartnere og deler informasjon om vaksiner og god regulatorisk praksis.

For å vite mer, kan du gå til: https://www.ema.europa.eu /

Kontakt oss

Du kan nå oss på evip@ecdc.europa.eu

(1) Europakommisjonen, ECDC og EMA har etablert mekanismer for å sikre nøytralitet. Ansatte og spesialister må opplyse om de har personlige eller andre interesser i et selskap eller en organisasjon som kan kompromittere nøytraliteten. Dette er for å sikre at ansatte og spesialister i arbeids medfør ikke har å gjøre med saker som de direkte eller indirekte har en personlig interesse i, som kan påvirke uavhengigheten.