COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot verlies van mensenlevens, ernstige ziekten en ontwrichting van de samenleving en de economie in de Europese Unie (EU) en de rest van de wereld. Veilige en werkzame vaccins tegen COVID-19 kunnen bescherming bieden tegen de ziekte, met name voor gezondheidswerkers en kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals ouderen en mensen met chronische aandoeningen.

Europese coördinatie

De Europese Commissie en de EU-agentschappen hebben steun verleend voor het versnelde onderzoek naar en de spoedige ontwikkeling van COVID-19-vaccins.

Hierdoor konden deze vaccins zo snel mogelijk beschikbaar worden gemaakt, nadat was aangetoond dat zij veilig en werkzaam zijn.

De door de Europese Commissie gelanceerde EU-strategie voor COVID-19-vaccins:

  • zorgt voor hoogwaardige, veilige en werkzame COVID-19-vaccins;
  • waarborgt snelle toegang tot deze vaccins voor de lidstaten en hun bevolking.

Deze strategie is onderdeel van de wereldwijde solidaire inspanningen om voor gelijke toegang tot betaalbare vaccins te zorgen.

De Europese Commissie heeft ook een aantal belangrijke paraatheidsaspecten beschreven waardoor de lidstaten zich kunnen laten leiden bij de uitwerking van hun COVID-19-vaccinatiestrategieën. Zie voor meer informatie Voorbereiding van COVID-19-vaccinatiestrategieën en inzet van COVID-19-vaccins.

 

Meer algemene informatie over vaccinatie vindt u op:

COVID-19-vaccins

Het is de taak van de EU erop toe te zien dat het publiek in de EU/EER toegang heeft tot veilige en werkzame vaccins tegen COVID-19. COVID-19-vaccins worden goedgekeurd door de Europese Commissie na een beoordeling door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en overleg met de lidstaten van de EU. De eerste vaccinaties vonden eind 2020 plaats.

Feiten over COVID-19

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2 (ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus-2). SARS-CoV-2 is een nieuwe stam van het coronavirus. Deze werd in december 2019 voor het eerst bij de mens vastgesteld. Er bestaan veel verschillende soorten coronavirussen. Coronavirussen worden meestal van dier op dier overgedragen, maar kunnen soms ook op de mens worden overgedragen.