COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Pandemia COVID-19 pozbawiła życia wielu ludzi, doprowadziła do ciężkich zachorowań, a także do zakłóceń społecznych i gospodarczych w całej Unii Europejskiej (UE) i na świecie. Bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19 są w stanie chronić poszczególne osoby przed zachorowaniem, zwłaszcza pracowników opieki zdrowotnej i osoby z grup najbardziej podatnych na zachorowanie, np. osoby starsze lub z chorobami przewlekłymi.

Koordynacja na poziomie europejskim

Komisja Europejska oraz agencje UE wspierają przyspieszone badania i opracowywanie szczepionek przeciwko COVID-19.

Dzięki temu szczepionki te zostały udostępnione jak najwcześniej, po udowodnieniu ich bezpieczeństwa i skuteczności.

Strategia szczepień na koronawirusa, zainicjowana przez Komisję Europejską:

  • zapewnia wysokiej jakości, bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19;
  • zabezpiecza szybki dostęp do tych szczepionek dla państw członkowskich i ich mieszkańców.

Strategia ta odzwierciedla globalne działanie w ramach solidarności, które zapewnia sprawiedliwy dostęp do przystępnych cenowo szczepionek.

Komisja Europejska określiła również kluczowe elementy gotowości, które państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę w planowaniu swoich strategii szczepienia przeciwko COVID-19. Aby poznać szczegóły, zob. Gotowość w obszarze strategii szczepień i wprowadzania szczepionek przeciwko COVID-19.

 

Bardziej ogólne informacje na temat szczepień podano tu:

Szczepionki przeciwko COVID-19

UE jest odpowiedzialna za zapewnienie, aby bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19 dotarły do ogółu społeczeństwa w UE/EOG. Komisja Europejska zatwierdziła szczepionki przeciwko COVID-19, po dokonaniu oceny przez Europejską Agencję Leków (EMA) i po przeprowadzeniu konsultacji z państwami członkowskimi UE. Pierwsze szczepionki podano pod koniec 2020 r.

COVID-19 — fakty

COVID-19 to choroba wywołana przez koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 jest nowym szczepem koronawirusa. Przed grudniem 2019 r. nie występował u ludzi. Istnieje wiele różnych rodzajów koronawirusów. Wirusy te zakażają głównie zwierzęta, ale niektóre z nich mogą też zakażać ludzi.