COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila straty na ľudských životoch, vážne ochorenia a sociálne a hospodárske otrasy v celej Európskej únii (EÚ) a na celom svete. Bezpečné a účinné očkovacie látky môžu pred ochorením COVID-19 ochrániť jednotlivcov, predovšetkým zdravotníckych pracovníkov a zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako sú starší ľudia a ľudia s chronickými chorobami.

Európska koordinácia

Európska komisia a agentúry EÚ podporili zrýchlený výskum a vývoj očkovacích látok proti COVID-19.

Vďaka tomuto úsiliu sa očkovacie látky stali dostupné v čo najkratšom čase, bezprostredne po preukázaní ich bezpečnosti a účinnosti.

Stratégia EÚ v oblasti vakcín proti koronavírusu, ktorú iniciovala Európska komisia, má tieto ciele:

  • zabezpečiť vysokú kvalitu, bezpečnosť a účinnosť očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19,
  • zabezpečiť, aby členské štáty a ich obyvatelia získali rýchly prístup k týmto očkovacím látkam.

V stratégii sa odráža globálne úsilie o solidaritu o spravodlivý prístup k cenovo dostupným očkovacím látkam.

Európska komisia takisto stanovila kľúčové prvky pripravenosti, ktoré by mali členské štáty zohľadniť v rámci svojich stratégií očkovania proti ochoreniu COVID-19. Všetky podrobné informácie sa nachádzajú tu: Pripravenosť na stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zavádzanie vakcín

 

Viac všeobecných informácií o očkovaní:

COVID-19

Hlavné informácie o ochorení COVID-19, príznakoch, komplikáciách, dlhodobom ochorení COVID-19, spôsobe šírenia ochorenia a rizikových faktoroch.