Informačné listy o ochoreniach

disease illustration

V súčasnosti je možné očkovaním predchádzať viacerým ochoreniam. Vďaka očkovaniu môžu byť ľudia chránení pred ochoreniami, ktoré by mohli mať vážne dôsledky pre zdravie. Očkovaním sa takisto znižuje riziko šírenia ochorenia medzi rodinnými príslušníkmi, spolužiakmi alebo kolegami, priateľmi a susedmi, ako aj medzi inými ľuďmi v spoločnosti. Neustále prebieha výskum na vyvinutie očkovacích látok proti ďalším ochoreniam.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochoreniach, ktorým je možné predchádzať očkovaním, prečítajte si informačné listy uvedené nižšie. Každý informačný list obsahuje kľúčové údaje o ochorení spolu s prehľadom príznakov, komplikácií, spôsobu šírenia ochorenia, ohrozených skupín, spôsobu prevencie a liečby.

V súčasnosti sú k dispozícii informačné listy o niektorých ochoreniach, ktorým možno predchádzať očkovaním, ako aj o ochorení COVID-19Ďalšie informačné listy pribudnú neskôr.

Chrípka

Chrípka je nákazlivé ochorenie dýchacích ciest spôsobené infekciou vírusom chrípky. V Európe sa chrípka objavuje...

Čierny kašeľ

Čierny kašeľ je vysoko infekčná bakteriálna choroba, ktorá postihuje pľúca a dýchacie cesty. Je známa aj ako divý kašeľ.

Osýpky

Osýpky sú vysoko nákazlivá vírusová choroba, ktorá sa môže vyskytnúť v každom veku a môže sa veľmi rozšíriť.

Poznámka: Údaje v týchto informačných listoch majú iba informatívny charakter a nemajú sa použiť namiesto odborného osobného poradenstva a posudku zdravotníckeho pracovníka.

Page last updated 13 mar 2020