COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Pandemija covida-19 je povzročila smrtne žrtve, hude bolezni ter socialne in gospodarske motnje po vsej Evropski uniji (EU) in svetu. Varna in učinkovita cepiva proti covidu-19 lahko zaščitijo posameznike pred boleznijo, zlasti zdravstvene delavce in ranljive skupine prebivalstva, kot so starejše osebe in ljudje s kroničnimi boleznimi.

Usklajevanje na evropski ravni

Evropska komisija in agencije EU so podprle pospešene raziskave in razvoj cepiv proti covidu-19.

Tako so pripomogli, da so cepiva na voljo čimprej in takoj, ko je bilo dokazano, da so varna in učinkovita.

Cilji Strategije EU za cepiva proti covidu-19, katere pobudnica je Evropska komisija, so:

  • zagotavljanje kakovostnih, varnih in učinkovitih cepiv proti covidu-19;
  • omogočanje hitrega dostopa vsem državam članicam in njihovim državljanom do teh cepiv.

Ta strategija odraža skupna solidarnostna prizadevanja, ki zagotavljajo enakopraven dostop do cenovno dostopnih cepiv.

Evropska komisija je določila tudi ključne elemente pripravljenosti , ki jih bodo morale države članice upoštevati pri svojih strategijah cepljenja proti covidu-19. Za več podrobnosti glejte Sporočilo o pripravljenosti na strategije cepljenja in uvedbo cepiva proti covidu-19.

 

Za več splošnih informacij o cepljenju glejte:

Cepiva proti covidu-19

EU je odgovorna za zagotavljanje, da so javnosti v EU/EGP na voljo varna in učinkovita cepiva proti covidu-19. Evropska komisija na podlagi ocene Evropske agencije za zdravila (EMA) in po posvetovanju z državami članicami EU odobri cepiva proti covidu-19. Prva cepiva so bila odobrena konec leta 2020.

Dejstva o covidu-19

Covid-19 je bolezen, ki jo povzroča virus, imenovan hudi akutni respiratorni sindrom koronavirus-2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 je novi sev koronavirusa. Pred decembrom 2019 ni bil odkrit pri ljudeh. Obstaja veliko različnih vrst koronavirusa. Koronavirusi večinoma okužijo živali, nekateri pa lahko okužijo tudi ljudi.