O nas

Korporativne informacije

Glavni namen tega spletnega mesta je zagotavljanje natančnih, objektivnih in posodobljenih dokazov o cepivih in cepljenju. Zajema tudi pregled ukrepov, ki se uporabljajo v Evropski uniji (EU) za zagotavljanje skladnosti razpoložljivih cepiv z najvišjimi standardi varnosti in učinkovitosti.

To spletno mesto je razvil Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v sodelovanju z Evropsko komisijo, zlasti z GD za zdravje in varnost hrane (GD SANTE) ter Evropsko agencijo za zdravila (EMA). Spletno mesto je nastalo na pobudo Evropske unije in na podlagi Priporočila Sveta o okrepljenem sodelovanju v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, sprejetega decembra 2018.

Pri razvoju vsebin sodelujejo strokovnjaki za komuniciranje in znanstveniki iz teh organizacij (1).

Pri dokončnem oblikovanju vsebine spletnega mesta in njegovih jezikovnih različic so se posvetovali s predstavniki javnih zdravstvenih organizacij držav EU in EGP.

Evropska komisija

Evropska komisija je politično neodvisno izvršno telo EU. Je edina odgovorna za pripravo predlogov nove evropske zakonodaje ter izvaja odločitve Evropskega parlamenta in Sveta EU. Komisija je organizirana v obliki služb, ki so pristojne za razvoj politik po posameznih področjih. Ena od teh služb je GD za zdravje in varnost hrane, ki je odgovoren za politiko EU na področju varnosti hrane in zdravja ter za spremljanje izvajanja s tem povezanih predpisov.

Za izboljšanje precepljenosti je Svet decembra 2018 sprejel Priporočilo o okrepljenem sodelovanju v EU v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. Namen pobude je odpraviti nezaupanje v cepljenje, izboljšati usklajevanje pri nabavi cepiv, podpreti raziskave in inovacije ter okrepiti sodelovanje v EU v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem.

Več o tem: https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en in https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

 

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je znanstvena agencija EU, ki je odgovorna za krepitev evropske obrambe pred nalezljivimi boleznimi. Osrednje naloge zajemajo številne dejavnosti: spremljanje, epidemiološki podatki, odzivanje, znanstveni nasveti, mikrobiologija, pripravljenost, usposabljanje osebja v javnem zdravstvenem varstvu, mednarodni odnosi, komuniciranje v zvezi z zdravjem in znanstvena revija Eurosurveillance.

Na področju bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, center ECDC zagotavlja redne podatke o spremljanju, npr. število potrjenih primerov, in znanstvene nasvete o cepivih, spremlja izbruhe bolezni in pripravlja gradiva za podporo komuniciranju v zvezi z imunizacijo.

Center ECDC vzdržuje tudi Koledar cepljenj, interaktivno spletno platformo, ki prikazuje razporede cepljenja vseh držav članic EU.

Dodatne informacije so na voljo na naslovu: https://www.ecdc.europa.eu/

Evropska agencija za zdravila

Evropska agencija za zdravila (EMA) je decentralizirana agencija Evropske unije (EU), ki je odgovorna za znanstveno vrednotenje, nadzor in spremljanje varnosti zdravil v EU. Agencija EMA je organizacija za mrežno povezovanje, v njene dejavnosti pa je vključenih na tisoče strokovnjakov iz vse Evrope. Ti strokovnjaki opravljajo delo znanstvenih odborov agencije EMA.

Agencija EMA zagotavlja učinkovitost, kakovost in varnost cepiv. Agencija EMA in njeni znanstveni odbori preučijo vse razpoložljive podatke ter ocenijo koristi in tveganja cepiv pred odobritvijo in v času njihovega trženja v EU. Agencija EMA tesno sodeluje z evropskimi in mednarodnimi partnerji ter izmenjuje informacije o cepivih in dobri regulativni praksi.

Dodatne informacije so na voljo na naslovu: https://www.ema.europa.eu /

Stopite v stik z nami

Z nami lahko stopite v stik prek evip@ecdc.europa.eu

(1) Evropska komisija, center ECDC in agencija EMA imajo na voljo mehanizme za zagotavljanje nepristranskosti. Osebje in strokovnjaki morajo predložiti izjavo o morebitnih osebnih interesih in interesih v katerem koli podjetju ali organizaciji, ki bi lahko ogrozili njihovo nepristranskost. S tem je zagotovljeno, da se osebje in strokovnjaki pri opravljanju svojih nalog ne ukvarjajo z zadevami, v katerih bi lahko imeli posredni ali neposredni osebni interes, ki bi lahko zmanjšal njihovo neodvisnost.

Page last updated 13 Mar 2020