COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Covid-19-pandemin har lett till förlust av människoliv, allvarlig sjukdom och sociala och ekonomiska problem i Europeiska unionen (EU) och övriga världen. Säkra och effektiva vacciner mot covid-19 kan skydda människor från att bli sjuka, särskilt hälso- och sjukvårdspersonal och utsatta grupper, såsom äldre och personer med kroniska sjukdomar.

Europeisk samordning

Europeiska kommissionen och EU:s organ har bidragit till snabb forskning om och utveckling av vacciner mot covid-19.

På så sätt ser man till att se till att dessa vacciner blir tillgängliga så snart som möjligt efter att det bevisats att de är säkra och effektiva.

EU:s strategi för vacciner mot covid-19, som lanserats av Europeiska kommissionen, säkerställer

  • att vi får högkvalitativa, säkra och effektiva vacciner mot covid-19,
  • snabb tillgång till dessa vacciner för medlemsstaterna och deras befolkning.

Denna strategi speglar den globala solidaritetsinsats som säkerställer rättvis tillgång till vacciner till ett rimligt pris.

Europeiska kommissionen har också fastställt viktiga beredskapsaspekter som medlemsstaterna ska beakta i samband med sina strategier för vaccination mot covid-19. Fullständig information finns i Beredskap inför covid-19: vaccinationsstrategier och vaccininsatser

 

För mer allmän information om vaccination, se

Covid-19

Nyckelfakta om covid-19, symtom, komplikationer, långtidscovid, hur det sprids samt riskfaktorer.