COVID-19

Man getting a mouth swab to test for COVID-19

Covid-19-pandemin har lett till förlust av människoliv, allvarlig sjukdom och sociala och ekonomiska problem i Europeiska unionen (EU) och övriga världen. Säkra och effektiva vacciner mot covid-19 kan skydda människor från att bli sjuka, särskilt hälso- och sjukvårdspersonal och utsatta grupper, såsom äldre och personer med kroniska sjukdomar.

Europeisk samordning

Europeiska kommissionen och EU:s organ har bidragit till snabb forskning om och utveckling av vacciner mot covid-19.

På så sätt ser man till att se till att dessa vacciner blir tillgängliga så snart som möjligt efter att det bevisats att de är säkra och effektiva.

EU:s strategi för vacciner mot covid-19, som lanserats av Europeiska kommissionen, säkerställer

  • att vi får högkvalitativa, säkra och effektiva vacciner mot covid-19,
  • snabb tillgång till dessa vacciner för medlemsstaterna och deras befolkning.

Denna strategi speglar den globala solidaritetsinsats som säkerställer rättvis tillgång till vacciner till ett rimligt pris.

Europeiska kommissionen har också fastställt viktiga beredskapsaspekter som medlemsstaterna ska beakta i samband med sina strategier för vaccination mot covid-19. Fullständig information finns i Beredskap inför covid-19: vaccinationsstrategier och vaccininsatser

 

För mer allmän information om vaccination, se

Vacciner mot covid-19

EU ansvarar för att se till att säkra och effektiva vacciner mot covid-19 når allmänheten i EU/EES. Europeiska kommissionen godkänner vacciner mot covid-19 efter utvärdering av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och samråd med EU:s medlemsstater. De första vaccinerna gavs i slutet av 2020.

Fakta om covid-19

Covid-19 är den sjukdom som orsakas av SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2, där SARS står för severe acute respiratory syndrome), som är en svår akut respiratorisk sjukdom. SARS-CoV-2 är en ny stam av coronavirus. Den hade inte tidigare påträffats hos människor förrän i december 2019. Det finns många olika typer av coronavirus. De infekterar främst djur men vissa kan även infektera människor.