Så fungerar vaccin

Alla virus och bakterier framkallar en unik reaktion i immunförsvaret och av den särskilda uppsättning celler i blodet, benmärgen och hela kroppen som ingår i immunförsvaret. Cellerna är bland annat s.k. T‑celler och B‑celler.

Ett vaccin stimulerar kroppens immunsvar och får kroppen att ”minnas” en särskild sjukdom utan att orsaka den.

De flesta vacciner innehåller en kraftigt försvagad eller inaktiverad (avdödad) form av ett virus eller en bakterie som vanligtvis orsakar en sjukdom, eller så innehåller de en liten del av viruset eller bakterien. Detta är ett så kallat antigen.

När en person får vaccinet uppfattar immunsystemet antigenet som ”främmande” för kroppen. Detta aktiverar immunsystemets celler så att de dödar de sjukdomsframkallande virusen eller bakterierna och bildar antikroppar mot dem. Antikroppar är särskilda proteiner som hjälper till att döda virusen eller bakterierna.

Om personen senare kommer i kontakt med viruset eller bakterien som orsakar sjukdom kommer immunsystemet att ”minnas” viruset eller bakterien. Det kan då snabbt producera rätt antikroppar och aktivera rätt immunceller för att döda viruset eller bakterien och därmed skydda personen från sjukdomen.

Immuniteten kvarstår vanligen i åratal och ibland för hela livet. Hur länge den kvarstår beror på sjukdomen och på vaccinet.

Immunitet genom vaccination skyddar inte bara den som blivit immun utan skyddar också ovaccinerade personer i samhället, t.ex. spädbarn som är för unga att få vaccin. Denna s.k. flockimmunitet kan bara fungera om tillräckligt många människor vaccineras.

En person som blir immun genom att få sjukdomen kan däremot utsätta andra ovaccinerade personer för sjukdomen. Personen riskerar också att drabbas av komplikationer.

How vaccines work
1. Antigen 2. Antikroppar 3. Immunsvar

Vissa nyare vacciner har inte något antigen. De innehåller i stället ”instruktioner” som beskriver för kroppens celler hur man bildar ett antigen som är identiskt med en liten del av ett verkligt virus.

De här instruktionerna kan vara

  • mRNA (budbärar-RNA) i ett mRNA-vaccin eller
  • ett modifierat, ofarligt virus i ett virusvektorvaccin.

När en person får ett mRNA-vaccin eller ett virusvektorvaccin avläser vissa av kroppens celler instruktionerna i vaccinet. Därefter bildar de här cellerna antigenet under en kort tid, varpå de bryter ner vaccinets mRNA eller ofarliga virus.

Immunsystemet uppfattar sedan antigenet som främmande och aktiverar immunceller och bildar antikroppar.

Vissa covid-19-vacciner verkar med hjälp av mRNA eller ett modifierat virus. Av de covid-19-vacciner som sedan mars 2021 har godkänts i EU är Cominarty och Moderna mRNA-vacciner, medan Vaxzevria (tidigare COVID-19 Vaccine AstraZeneca) och Janssen är virusvektorvacciner.

Page last updated 30 apr 2021