Информация за коронавирус COVID-19

Какво представлява COVID-19?

COVID-19 е заболяване, свързано с тежък остър респираторен синдром на коронавирус-2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 е нов щам на коронавирус, който не е бил идентифициран при хора преди декември 2019 г. Има различни видове коронавируси и въпреки че те се разпространяват основно сред животни, някои от тях могат да заразят и хора.

Епидемията от COVID-19, която започна в края на 2019 г., беше обявена за пандемия от Световната здравна организация (СЗО) на 11 март 2020 г. (1). Това е първата пандемия, причинена от коронавирус.

Symptoms of COVID-19

Какви са симптомите на COVID-19?

Тежестта на COVID-19 варира от липса на симптоми (безсимптомно протичане) до симптоми като:

 • повишена температура,
 • кашлица,
 • възпалено гърло,
 • промяна или загуба на вкус и/или обоняние,
 • обща слабост,
 • диария,
 • умора,
 • болки в мускулите.

При тежки случаи симптомите могат да включват:

 • тежка белодробна инфекция,
 • сепсис и септичен шок — генерализирана инфекция и възпалителна реакция,

като всеки от тях се нуждае от специализирани медицински грижи и помощ.

Състоянието на пациента може бързо да се влоши, често през втората седмица на заболяването.

 

Какви са усложненията от COVID-19?

Част от пациентите, заболели с COVID-19, се нуждаят от хоспитализация, някои дори от интензивни грижи, понякога за дълъг период от време. Хората, развиващи тежки респираторни симптоми, може да се нуждаят от изкуствена белодробна вентилация, което може да ги направи по-чувствителни към вторични бактериални инфекции. Освен това при пациентите с COVID-19 могат да възникнат усложнения като инфаркт или сърдечни пристъпи поради повишена коагулация. Някои пациенти получават неврологични симптоми като личностни промени или промени в бдителността.

Делът на хоспитализираните се увеличава бързо с възрастта, особено при хора над 60 години, както и при хора със съпътстващи здравословни проблеми.

При случаите на COVID-19 рискът от смърт се увеличава бързо с възрастта и е значително по-висок, отколкото при грип. Все повече се изяснява, че някои пациенти могат да страдат от дълготрайни ефекти поради инфекцията с COVID-19, включително затруднено дишане и ускорен сърдечен ритъм.

Transmission of COVID-19

Как се разпространява COVID-19?

Въпреки че прилепите се смятат за първоначалния гостоприемник на вируса, сега той се разпространява от човек на човек (предаване от човек на човек).

Понастоящем се счита, че без превантивни мерки средно един заразен човек ще зарази между двама и трима други хора.

Вирусът се предава главно по въздушно-капков път при кихане, кашляне или взаимодействие с други лица в непосредствена близост (обикновено по-малко от два метра). Капчиците могат да бъдат вдишани или да попаднат по повърхности, с които други хора може да влязат в контакт, заразявайки се при докосване на носа, устата или очите. Вирусът може да се предаде и от заразено лице два дни, преди да се проявят симптомите.

Вирусът може да оцелява по различни повърхности в продължение на няколко часа (върху мед или картон) или до няколко дни (върху пластмаса или неръждаема стомана).

Средният инкубационен период на COVID-19 (т.е. времето между излагането на вируса и появата на симптоми) понастоящем се определя на около пет до шест дни, но почти винаги между един и 14 дни.

Risk groups of COVID-19

Кой е изложен на риск от COVID-19?

Всички са изложени на риск от заразяване с COVID-19, като при някои групи от населението има по-голям риск от развиване на тежко заболяване. Симптомите при деца обикновено са по-леки, отколкото при възрастни.

Закрити помещения, където има струпване на хора, предоставят възможности за болестни огнища на COVID-19, като затвори, центрове за мигранти и предприятия за обработка на храни са примери за места, които са докладвани като болестни огнища. Възможно е студеният и влажен въздух да увеличава риска от предаване.

Групите, изложени на увеличен риск от развитие на тежко заболяване от COVID-19, са:

 • хора на 60 и повече години;
 • хора със съпътстващи здравословни проблеми, например затлъстяване, хипертония, диабет, сърдечносъдови заболявания, хронични респираторни заболявания или отслабена имунна система.
Prevention of COVID

Как може да се предотврати COVID-19?

Достъп до ваксини за профилактика на COVID-19 за пръв път беше осигурен в ЕС/ЕИП в края на декември 2020 г.

Препоръчва се да се поддържа физическа дистанция (минимум един или, в идеалния случай, два метра) от други хора на обществени места и да се избягват големите групи от хора, за да се намали рискът от инфекция по въздушно-капков път.

За общ преглед на действията, които могат да бъдат предприети от хората и общностите, за да се забави разпространението на COVID-19, вижте: Инфографика: Нефармацевтични мерки.

Вирусът навлиза в организма през очите, носа или устата, затова е важно да се избягва докосване на лицето с немити ръце. Миенето на ръцете със сапун и вода в продължение на най-малко 20 секунди или грижливото им почистване със спиртни разтвори, гелове или кърпички се препоръчва във всяка среда.

Treatment of COVID-19

Как се лекува?

Учените и лекарите проучват редица възможности за лечение на COVID-19.

Медицинските специалисти лекуват основно симптомите на COVID-19 (лечението не е насочено към самия вирус), като осигуряват за заразените лица поддържащи грижи (напр. кислородна терапия, баланс на течностите), които могат да бъдат много ефективни.

За пациентите в тежко и критично състояние се тестват много лекарства, които се прицелват във вируса, но употребата им трябва да се оцени по-задълбочено. Понастоящем се провеждат няколко международни клинични изпитвания за оценка на ефективността на различни лекарства и антитела.

За най-нова информация относно лечението на COVID-19 посетете уебсайта на Европейската агенция по лекарствата (EMA):  Лечения и ваксини срещу COVID-19

Допълнителна информация:

Литература:

(1) Встъпително слово на генералния директор на СЗО по време на брифинга за медиите относно COVID-19, 11 март 2020 г.: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (EN)

 

 

Забележка: Информацията в тази листовка е предназначена за общо сведение и не трябва да се използва като заместител на личния опит и преценката на медицински специалист.

Ваксини срещу COVID-19

ЕС е поел отговорността да гарантира, че обществеността в ЕС/ЕИП има достъп до безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19. Европейската комисия одобрява ваксини срещу COVID-19 след оценяването им от Европейската агенция по лекарствата (EMA) и след консултация с държавите — членки на ЕС. Първите ваксини бяха поставени в края на 2020 г.

Page last updated 17 Ноем. 2020