Στοιχεία σχετικά με τα εμβόλια

Τα εμβόλια χρησιμοποιούνται παγκοσμίως ως ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για την προστασία των ανθρώπων από τις λοιμώδεις νόσους. Επίσης, συμβάλλουν στην πρόληψη της εξάπλωσης των νόσων στην κοινότητα. Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου (τη φυσική άμυνα του οργανισμού) να αμύνεται ενάντια σε μια συγκεκριμένη νόσο. Κύριος στόχος των εμβολίων είναι να προστατεύσουν από τις νόσους που προκαλούνται από ιούς ή βακτήρια.

Το πρώτο εμβόλιο αναπτύχθηκε τον 18ο αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επρόκειτο για ένα εμβόλιο κατά της ευλογιάς, μιας θανατηφόρου νόσου. Η ευλογιά έχει πλέον εκριζωθεί παγκοσμίως στον ανθρώπινο πληθυσμό χάρη στον εμβολιασμό. Το τελευταίο γνωστό κρούσμα καταγράφηκε το 1977 στη Σομαλία.

Σήμερα, υπάρχουν εμβόλια για πολλές νόσους. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αναπτυχθούν εμβόλια που θα παρέχουν προστασία ενάντια σε ακόμη περισσότερες νόσους. Πρόσφατα αναπτύχθηκε ένα εμβόλιο κατά της νόσου του ιού Έμπολα, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τα εμβόλια κατά του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV).

Το παρόν βίντεο είναι διαθέσιμο σε 24 γλώσσες της ΕΕ. Ρυθμίστε τους υπότιτλους στη γλώσσα σας.

Ασφάλεια, ποιότητα και πρότυπα

Προτού χρησιμοποιηθεί ένα νέο εμβόλιο πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές. Η χρήση του εμβολίου μπορεί να εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μόνο κατόπιν επιστημονικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των εν λόγω δοκιμών προκειμένου να διασφαλιστούν η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του.

Από την αξιολόγηση αυτή πρέπει να προκύψει ότι τα οφέλη του εμβολίου για την προστασία του ανθρώπινου πληθυσμού από τις ασθένειες είναι πολύ πιο σημαντικά από κάθε πιθανό κίνδυνο. Οι επιστημονικοί εμπειρογνώμονες που αξιολογούν τα εμβόλια εξετάζουν πάντα πολύ προσεκτικά τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους, ειδικότερα επειδή τα εμβόλια χορηγούνται σε υγιείς ανθρώπους.

Τότε μόνο, και εφόσον χορηγηθεί η σχετική έγκριση, μπορεί ένα εμβόλιο να παρασκευάζεται, να διατίθεται στην αγορά και να χρησιμοποιείται για την προστασία των ανθρώπων. Τα εμβόλια τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένουν ασφαλή και αποτελεσματικά.

Όπως μπορεί να συμβεί με οποιοδήποτε φάρμακο, έτσι και μετά τη χορήγηση εμβολίου ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες είναι συνήθως ήπιας μορφής και μικρής διάρκειας. Σε αυτές περιλαμβάνονται πυρετός, ή πόνος ή ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης. Η εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών είναι πολύ σπάνια.

Οφέλη από τον εμβολιασμό

Τα εμβόλια προλαμβάνουν νόσους οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα...

Τρόπος δράσης των εμβολίων

Κάθε ιός και βακτήριο ενεργοποιεί μια μοναδική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στην οποία συμμετέχει ένα συγκεκριμένο...

Page last updated 13 Μαρ 2020