Videod ja infograafika

Infograafika

Videod

 Video on kättesaadav 24 ELi keeles. Kasutage omakeelseid subtiitreid.

Type of content
Type of content
Enne jagamist kontrollige oma allikaid
Type of content
Kuidas vaktsiinid Euroopas heaks kiidetakse?
Type of content
Tõhusad ülemaailmsed vaktsineerimiskampaaniad
Type of content
Laske end vaktsineerida!
Type of content
Vaktsiinide ohutuse järelevalve Euroopas