Korzyści ze szczepień dla ludzi

a girl with a newborn child
© iStock

Szczepienia chronią ludzi przed chorobami, które mogą mieć poważne konsekwencje dla ich zdrowia, np.:

  • błonica zabija 1 na 10 osób, które zachorowały na tę chorobę, pomimo leczenia (1);
  • u prawie 9 na 10 niemowląt, których matki zachorowały na różyczkę na początku ciąży, wystąpi wrodzony zespół różyczkowy (z takimi problemami jak głuchota, zaćma i niepełnosprawność intelektualna) (2);
  • choroba meningokokowa zabija 1 na 10 dotkniętych nią osób, pomimo szybkiej diagnozy oraz natychmiastowego leczenia, a problemy obejmujące zaburzenia neurologiczne lub niedosłuch czy amputację występują aż u 20% osób, które przeżyły (3);
  • odra jest bardzo zakaźna i u 3 na 10 dotkniętych nią osób występują powikłania (4), które mogą obejmować zapalenie ucha, biegunkę, zapalenie płuc i zapalenie mózgu (zapalenie tkanki mózgu);
  • krztusiec (koklusz) może mieć bardzo poważny przebieg u niemowląt, wywołując ataki kaszlu mogące nawracać do dwóch miesięcy. Powikłania obejmują zapalenie płuc, zapalenie mózgu , drgawki, a nawet śmierć (5).

Powyższe przykłady obejmują choroby, przeciw którym szczepionki znajdują się w krajowych programach szczepień. Szczepionki te podawane są również osobom będących w grupach podwyższonego ryzyka zachorowania na daną chorobę.

--------------------------------------------------------------------

Źródła:

(1) Ulotka informacyjna ECDC – Błonica (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/diphtheria/facts

(2) Ulotka informacyjna ECDC – Wrodzony zespół różyczkowy (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/congenital-rubella-syndrome/facts

(3) Ulotka informacyjna ECDC – Choroba meningokokowa (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/meningococcal-disease/factsheet

(4) „Pink Book” amerykańskiego CDC – Odra (EN): https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html

(5) Ulotka informacyjna ECDC – Krztusiec (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts

Kiedy się szczepić

Znajdź krajowe harmonogramy szczepień dla państw UE/EOG oferujących szczepienia dla określonych grup wiekowych i populacji.

Page last updated 13 mar 2020