Ενημερωτικό γράφημα — Εμβόλια ιικών φορέων κατά της νόσου COVID-19: πώς λειτουργούν

Γράφημα πληροφοριών
14 Απρ 2021

Το παρόν ενημερωτικό γράφημα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα εμβόλια ιικών φορέων.

Ενημερωτικό γράφημα — Εμβόλια ιικών φορέων κατά της νόσου COVID-19: πώς λειτουργούν